Spolek "Sídliště Solidarita, z. s." vznikl jako potřeba formálního uskupení aktivních lidí ze Strašnic, kteří se v minulosti podíleli na rozvoji komunitního života, publikovali o tomto architektonickém celku nebo se jinak podíleli na zlepšení života zde na Solidaritě či ve Strašnicích obecně.

Hlavním účelem spolku je rozvoj kulturního prostředí, ochrana kulturních hodnot, provozování volnočasových a dalších aktivit pro rozvoj občanské společnosti, ochrana a péče o veřejný prostor v rámci Sídliště Solidarita a jeho okolí, ochrana přírody a krajiny v oblasti Strašnic v Praze.